Skip Navigation Links

   DİLEKÇE ÖRNEKLERİ    HIZLI DİLEKÇE ARA
       Bu sitede doldurduğunuz ve indirdiğiniz dilekçeyi, mutlaka imzalayarak ilgili makama teslim etmelisiniz. Bu site Dilekçe örneklerini sizlere yardım amaçlı olarak bilgi amaçlı hazırlamıştır. Sitemiz hiç kimseye hukuki destek vermemektedir.
       Sitemizde adli dilekçe örnekleri, idari dilekçe örnekleri, kaymakamlık dilekçe örnekleri, dava dilekçe örnekleri gibi çok sayıda hazır dilekçeyi bulabilir kolayca bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
         Dilekçe ile ilgili yasal sorumluluk dilekçeyi veren kişiye aittir.
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Diar Kanun

VERİLECEK MAKAMA GÖRE DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
Aradığınız dilekçe ile ilgili bir kaç kelime giriniz
  
   Arayıp Bulamadığınız Dilekçeyi Size Çok Basit Şekilde ve Kısa Bir Süre İçerisinde Dilekçenizi Oluşturuyoruz. Dilekçe-Matik.com Dilekçe Yazmanın Kolay Yolu. Dilekçe Yazmak İçin Linki Tıklayınız.
   EN ÇOK İNDİRİLEN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ >
Boş cv özgeçmiş Örneğini Burada Bulabilirsiniz
Telefon Hırsızlığında (Çalındığında) Verilecek Dilekçe Örneğini Burada Bulabilirsiniz
Kredi Kart Hesap İşletim Ücreti İptali (İadesi) İçin Verilecek Dilekçe Örneğini Burada Bulabilirsiniz
Kira Sözleşmesi Örneğini Burada Bulabilirsiniz
Belediye Başkanı Seçimlerine Katılmak İçin Memuriyetten Çekilme Dilekçesi
KONULARA GÖRE DİLEKÇE LİSTESİ  


 
 •  Dilekçe yazmak hayatımızın bazı bölümlerinde karşılaşılan ve gerektiğinde yazmamızı gerektiren  mühim bir ayrıntıdır. Her insan dilekçe yazmanın ayrıntılarını bilmekle mükelleftir.
Dilekçe Yazmanın Kuralları
 • Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa dilekçeye ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 • Nesnel olunmalıdır.
 • Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.
 • Yer ve tarih belirtilmelidir.
 • Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
 • Bilgisayarla ya da daktiloyla yazılmalı; el yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle açık ve okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.
 • Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır.
 • İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusuysa sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
 • Sorun/durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
 • Dalkavukluğa ve yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir.
 • Doğru, düzgün, özenli ve temiz bir Türkçeyle yazılmalıdır.
 • Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır.
 • Dilekçe sahibi, adını ve açık adresini belirtmelidir.
 • Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.
 • Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "....durumu bilgilerinize saygılarımla arz ederim"; üst makamın bir sorunu çözmesi ya da bir işlemi başlatması isteniyorsa "gereğini saygılarımla arz ederim", yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa "izninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.
 • Genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmaz.
 • Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır; kişilere hitaben dilekçe yazılmaz.
 • Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder. Vatandaşlar yalnızca arz eder.
Adli Tatil ne zaman başlar? ne zaman biter?
Adli Tatil tarihlerinde hangi işlemler, yapılmaya devam eder? Hangi davalar görülür?

  Adli tatil süresi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
MADDE 102
- (Değişik: 8/8/2011-KHK-650/33 md.) de açıklanmıştır.
(1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar.
Adli tatilde görülecek dava ve işler
MADDE 103-
(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
b) Her çeşit nafaka ile soybağı, velayet ve vesayet davaları ya da işler.
c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
g) Tahkim hükümlerine göre, görev alanına giren dava ve işler.
ğ) Çekişmesiz yargı işleri.
h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.
    Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile İlgili Dilekçe Örnekleri  ...5 Ad.Dilekçe
    Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü  ...3 Ad.Dilekçe
    Anayasa Mahkemesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...2 Ad.Dilekçe
    Askerlik Şubesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...2 Ad.Dilekçe
    Avrupa İnsan Hakları İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...1 Ad.Dilekçe
    Bağkur İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...18 Ad.Dilekçe
    Bankalar İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...5 Ad.Dilekçe
    Belediyeler İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...51 Ad.Dilekçe
    Bilgi Edinme İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...3 Ad.Dilekçe
    Bölge İdare Mahkemesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...6 Ad.Dilekçe
    Cumhuriyet Başsavcılığı İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...15 Ad.Dilekçe
    CV Özgeçmiş örnekleri  ...17 Ad.Dilekçe
    Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...2 Ad.Dilekçe
    Dernekler İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...28 Ad.Dilekçe
    Diğer Kurumlar İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...10 Ad.Dilekçe
    Eczane İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...4 Ad.Dilekçe
    Emniyet Müdürlüğü ile ilgili Dilekçe Örnekleri  ...38 Ad.Dilekçe
    Form Örnekleri  ...5 Ad.Dilekçe
    Hastaneler İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...1 Ad.Dilekçe
    İcra Müdürlükleri İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...9 Ad.Dilekçe
    İhtarname Örnekleri  ...5 Ad.Dilekçe
    Karayolları Genel Müdürlüğü  ...1 Ad.Dilekçe
    Kaymakamlık Makamına Verilecek Dilekçe Örnekleri  ...15 Ad.Dilekçe
    Kiralama İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...9 Ad.Dilekçe
    Kültür ve Turizm Bakanlığı İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...3 Ad.Dilekçe
    Mahkemeler ile İlgili Dilekçe Örnekleri  ...153 Ad.Dilekçe
    Milli Eğitim Bakanlığı İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...1 Ad.Dilekçe
    Milli Emlak Genel Müdürlüğü İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...8 Ad.Dilekçe
    Müftülük İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...1 Ad.Dilekçe
    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü  ...2 Ad.Dilekçe
    Okullar İle İlgili Dilekçe Örnekleri (İlköğretim-Lise)  ...9 Ad.Dilekçe
    ÖSYM İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...3 Ad.Dilekçe
    Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...6 Ad.Dilekçe
    Sigortalar İle İlgili Dilekçeler ve Formlar  ...1 Ad.Dilekçe
    Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları İle İlgili  ...1 Ad.Dilekçe
    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...16 Ad.Dilekçe
    Sözleşmeler İle İlgili Örnekler  ...7 Ad.Dilekçe
    SSK İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...3 Ad.Dilekçe
    Tahahütname Örnekleri  ...2 Ad.Dilekçe
    Ticaret Odası Dilekçe Örnekleri  ...1 Ad.Dilekçe
    Tüketici Sorunları İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...18 Ad.Dilekçe
    Türk Telekom İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...1 Ad.Dilekçe
    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  ...14 Ad.Dilekçe
    Üniversiteler İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...23 Ad.Dilekçe
    Valilik Makamına Verilecek Dilekçe Örnekleri  ...1 Ad.Dilekçe
    Vergi Dairesi İle İlgili Dilekçe Örnekleri  ...2 Ad.Dilekçe
    Yargıtay Başkanlığı  ...3 Ad.Dilekçe
Arabavitrini.net Araba Alıp Satmanın En Kolay Adresi. Sitemize İlan Kaydetmek çok kolay, Zengin Araba İlanları , Aradığınız her marka araba ialnlarını bulabilirsiniz
Alexa.com Ziyaret Ediniz
Alexa Tool Bar Bilgisaırınıza İndirin ve kurun
30
Copyright © kstasarim.com Her Hakkı Saklıdır. Bize Ulaşın (Site Yönetimi)