…………………… SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
       

                                        .......


DAVACI               :.......     
       
VEKİLİ               :.......

.......

       
DAVALILAR            :.......
       
KONU                 : Arsa Payının Düzenlenmesi
       
AÇIKLAMALAR          :
1-Müvekkilimiz ilin en bilinen binalarından .......binasının,....... nolu bağımsız bölümün sahibidir. Bina, ....... adresindedir. Tapuda da ....... ili,....... ilçesi, ....... mahallesi ....... Ada ,....... Pafta, ....... Parselde kayıtlıdır.
                      
2-Son yapılan iş hani genel kurulunda bazı bağımsız bölümlere ait arsa paylarının yanlış hesaplandığı ve tapu kayıtlarına da bu şekilde geçirildiği anlaşılmıştır. Müvekkilime ait bağımsız bölüm de bu yanlışın yapıldığı bağımsız bölümlerden birisidir.

3-Müvekkilimize ait arsa payının düzeltilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER       : 634 Sayılı Yasa ,HUMK ve İlgili Mevzuat.
       
KANITLAR             : Yönetim planı, tapu kayıtları,

ISTEM SONUCU         :   
Açıklanan nedenlerle .......  müvekkilimize ait ....... nolu bağımsız bölümün arsa payındaki yanlışlığın düzeltilerek tapuda işlenmesine karar verilmesini talep ederiz.


                                                                                              DAVACI VEKİLİ
                                                                                               .......