………….. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

…………….. nolu hesabımdan, …../……./20… son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde  yer alan …..... , ... TL. tutarlı hesap işletim ücreti talebiniz 4077 sayılı yasaya göre haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

 

Talep edilen ….. , …. TL hesap işletim ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu diler aksi takdirde hukuki yollara başvuracağıma bildiririm.

 

 

 

 

 

Adı, Soyadı

İmza