CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA …………………..MÜŞTEKİ               :


ADRESİ                    :

 

TELEFON                :


SUÇ TARIHİ           :


SUÇ                          : CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI


İZAHI                                   :


1. Ben suç tarihinde Kartal’dan Pendik’e gelmek için binmiş olduğu minibüste 05………………… numaralı telefonunu çaldırdım.


2. Telefon markası Nokia 3310 olup; IMEI numarası ……………………………… dır.SONUÇ                     : Yukarda izah olunan nedenlerle,Gerekli tahkikatın yaptırılarak sanık veya sanıklar hakkında kamu davası açılmasını ve tahkikat esnasında yukarda vasıflarını belirttiğim ve tarafıma ait bulunan cep telefonunun bulunduğu takdirde tarafıma teslimine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. ..…/….../20….

                                                                                                                         Müşteki
                                                                                                                         isim ve soyisim
                                                                                                                         imza