Gayrimenkul (Ev-Arsa-Tarla-Bina Vb) İle İlgili Dilekçe Örnekleri

   *    Arsa Payının Düzeltilmesi    11166    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Arsa Payının Düzenlenmesi Dilekçe Örnekleri İndir    8580    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Bagımsız Bölümde Degisiklik Yapan Malike Karşı Dava    5600    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Belediyelerden Arsa İmar Durumunu Öğrenmek İçin Verilecek Dilekçe Örnekleri    18502    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Binada Bulunan Bağımsız Bölümlerin Kat Maliklerine Devri    5408    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Borcunu Ödemeyen Kat İrtifakı Sahibine Karşı Dava    7028    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Faiz Davası İrtifak Bedelinin Arttırımı Dilekçesi    5250    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Gayrımenkulün cebren tescili talebi    5811    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Gayrımenkulün Satışının Önlenmesi Bakımından Tedbir Konulmasını, Taşınmazın Davalı Adına Olan Kaydının İptaline    8521    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Gayrimenkule Bir Başkasının Müdahalesinin Men İ    14405    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Geçit Hakkı Tahsisi ( Tarla, Arsa, Bahçe ve ev İçin Yol İsteme)    22932    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Hazine Hissesinin, Payıma Düşen Miktarını Satın Almak    6528    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Hazineye Ait Taşınmazı Kiralamak    10268    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Hazineye Ait Taşınmazı Satın Almak    11956    Defa Görüntülenmiştir...
   *    İpotek Bedelinin Arttırlması    4505    Defa Görüntülenmiştir...
   *    İrtifak Bedelinim Arttırılması    4460    Defa Görüntülenmiştir...
   *    İrtifak Kakkı İle İlgili Dilekçe Örnekleri    6570    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Kamulaştırılan Taşınmazın Bedelinin Arttırılması    6500    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alınması    5721    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Kamulaştırılan Taşınmazın İadesi ve Adına Tescili    4980    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Kamulaştırma İşlemine Karşı Açılan Davada Dilekçe Örneği    24297    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Kat İrtifakının Devri    4668    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Kat Malikleri Kurulunun Kararına Karşı Uyar    5890    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Kat Mülkiyetinin Devri    4279    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Olağan Üstü Zaman Aşımı Sebebiyle Taşınmazın Tapsunun Tescili    5279    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali    4682    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Ortak Yere Yapılan Müdahalenin Önlenmesi Talebi    9149    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Ortak Yere Zarar Veren Kat Malikine Karşı Tazminat Davası    5018    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Şufa (Tedbir İstemi)    16328    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Tapu iptal ve tescil istemi    10623    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Tapu İsim Tahsisi Dava Dilekçe Örneği    16848    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Taşınır Satınalma İle İlgili Dilekçe Örnekleri    6006    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Taşınmaz Mal almak Dilekce Örnegi    10157    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi    12254    Defa Görüntülenmiştir...
   *    Yönetim Planını İmzalamayan davalıya gerekli ihtarın yapılması    4531    Defa Görüntülenmiştir...